امروز: دوشنبه 28 بهمن 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

تحقیق درباره موتاسیون

تحقیق درباره موتاسیون دسته: شیمی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 70 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 79

تحقیق درباره موتاسیون در قالب Word در 79 صفحه

قیمت فایل فقط 6,600 تومان

خرید

توضیحات:

تحقیق درباره موتاسیون در قالب Word در 79 صفحه.

بخشی از متن :

كلیات :

مقدمه : محققین اصلاح نباتات از طریق شناخت عواملی كه موجب تكامل طبیعی گیاهان شده است در امر به نژادی استفاده می كنند . گیاهان اصولاً به یكی از روشهای زیر تنوع پیدا كرده اند .

1-جهش ژنی ( موتاسیونی )

2-دورگ گیری بین گونه ای

3-پلی پلوئیدی

4-رانده شدن ژنتیكی

موتاسیون یكی از عوامل مهم ایجاد تنوع و تكامل در گیاهان می باشد . موتاسیون ممكن است باعث مرگ ، عقیمی و یا ایجاد خصوصیات جدید و صفات عالی و مطلوب گردد ، تعداد زیادی از گیاهان زراعی از جمله چغندر قند ، ذرت ، كتان ، سویا ، جو برنج و لوبیا و گوجه فرنگی از این طریق تنوع یافته است . برای مثال تنها تفاوت میان جو وحشی H . spontanneun و جو معمولی H . vulgare حاصل در منطقه جرمو این است كه ساقه و سنبله جو جرمو محكمتر از جو وحشی بوده و دارای ریزش كمتری است .

تاریخچه موتاسیون :

واژه موتاسیون یا جهش اولین بار در سال( 1650 م ) در مورد بروز و ظهور تغییرات ساختمانی مشهود در موجودات زنده بكار برده شد . اما چون استقبال چندانی از این واژه نشد و به زودی به فراموشی سپرده شد . در اوایل قرن بیستم (1901 م ) یك گیاه شناس هلندی به نام هوگو دووریس ( Hvgo Deveries ) ضمن مطالعه بر روی گیاه پامچال نظرات و كشفیات ژرژ مندل ( G.mendel ) زیست شناس مشهور قرن نوزدهم در زمینه وراثت مورد مطالعه مجدد قرار داد و توانست اهمیت و عمق تحقیقات مندل را بار دیگر در ابعاد جدید نشان دهد . وی در ارائه و بررسی نظرات مندل واژه موتاسیون را برای انواع جدید تغییر یافته بكار برد و از آن پس این واژه به طور گسترده ای مورد استفاده زیست شناسان قرار گرفت . هوگو دووریس در تجربیات خود پی برد كه گاهی افراد یك گونه صفاتی از خود بروز می دهند كه در جد آنها وجود نداشته اند و نیز این صفات پس از ظهور موروثی می گردند ، وی پدیده مذكور را موتاسیون نامید .

جهش ( موتاسیون ) :

جهش یكی از پدیده های مهم طبیعت است . این پدیده در تحول موجودات زنده نقش به سزائی دارد . اساس جهش تغییرات ساختمان شیمیایی ژنهاست . این تغییرات به صورت صفات ارثی جدید در می آیند و در میان افراد یك جامعه منتشر می شوند .

جهش یكی از اساسی ترین مقولات در زیست شناسی مخصوصاً زیست شناسی مولكولی و اختصاصاً در ژنتیك مولكولی و رشته های عملی وابسته به آن در پزشكی ، دامپروری و كشاورزی می باشد ، (( تغییر در ساختار ژنتیكی (ژنوتیپی) )) موجودات زنده اعم از اینكه بروز خارجی ( فتوتیپی ) پیدا بكند یا نكند تغییر جهشی یا mutation و محصول چنین جهش و تغییری جهش یافته یا mutant خوانده می شود . واژه موتاسیون (mutation) از لفظ لاتین mutatio به معنای یك تغییر عمده و اساسی و ناگهانی مشتق شده است . در فارسی واژه جهش به معنای جستن ، جهیدن ، جست و خیز معادل واژه موتاسیون توسط بعضی محققین ایرانی بكار برده می شود و معمولاً یك یا چند تغییر ناگهانی فتوتیپی مشهود در سطح ارگانیسم ها را شامل می شود . در ابتدای كشف موتاسیون این واژه برای تغییراتی به كاربرده می شد كه عموماً ظاهری و یا فتوتیپی بودند و لزوماً موروثی نبودند ، اما بعد از كشفیات جدید در قلمرو زیست شناسی مولكولی واز جمله ژنتیك مولكولی ، امروزه این واژه كمتر برای تغییرات ظاهری محدود و یا گسترده بكار می رود ، بلكه صرفاً بر آن تغییراتی اطلاق می شود كه قابل انتقال از یك نسل به نسل بعدی در همان موجود می باشد .

به طور كلی علیرغم تعاریف متعدد و بحث های فراوان پیرامو.ن موضوع جهش هنوز تعریف جامع برای آن ارائه نشده است و نظر به اینكه یك تعریف مشخص از پدیده جهش برای فهم بهتر در سایر موضوعات و مقولات مربوط به این بحث از قبیل جهش پذیری ، جهش زایی و غیره ضروری است . با توجه به مطالب ذكر شده و با در نظر گرفتن حداقل شرایط ویژگیهای تغییرات جهش شاید بتوان گفت كه : (( جهش فرآیند یا پوششی است كه موجب تغییر مجموعه وراثتی سلول و نهایتاً ایجاد یك موجود زنده ای با ویژگیهای جدید ژنتیكی می گردد )) و به تعبیر دیگر جهش یك تغییر قابل وراثت است كه به كروموزوم اثر دائم می گذارد كه به ایجاد یك موجود جهش یافته منجر می گردد . جهش ها تغییرات ژنوتیپ یعنی تغییرات ارثی می باشند كه خود را در معیار واكنش تغییر یافته گیاه موتاسیون یافته در مقایسه با اجداد موتاسیون نیافته نشان می دهند . این موتاسیون ها هم شامل شكل گیری صفات مورفولوژیك و هم شامل رفتار فیزیولوژیك گیاه در رابطه با عوامل محیطی می گردد . پدیده تغییرات ارثی را اصطلاحاً موتاسیون و فردی را كه در آن تغییرات حاصل گردیده ( موتانت ) می نامند .

ماهیت جهش :

همان طور كه ذكر شد ، جهش یك تغییر ناگهانی در ماده ارثی یك سلول است . جهش ممكن است ژنی باشد كه شامل حذف ها یا تغییرات مولكولی داخل محدوده یك ژن می شود و یا كروموزونی باشد كه از تغییر ساختمان كروموزوم مثل از دست رفتن یا مضاعف شدن قطعه ای از كروموزوم ناشی گردد . موتاسیون به معنای اعم از دست رفتن یا مضاعف شدن كروموزوم را نیز شامل می شود . اغلب موتاسیونها مضر و زیانبار بوده و بسیاری از آنها كشنده هستند . برای اینكه جهش قابل شناسایی باشد باید موجب تغییر فتوتیپی در گیاه گردد . تغییر قابل مشاهده در صفات ظاهری ( قامت گیاه رنگ پوسته بندر ، علایم برگی ، نقص كلروفیلی ، اعضای بافت آندوسپرم ، تراكم سنبله و غیره ) ، ساده ترین طریقه شناسایی جهش است . در میان گیاهان بیشترین مطالعه موتانهای قابل مشاهده در ذرت صورت گرفته است ، جهش هایی كه سبب تغییرات جزئی در صفات كمی گیاه از قبیل اندازه ، فعالیت فیزیولوژیك ، محتوای شیمیایی یا عملكرد بشود ، مشكلتر تشخیص داده می شود . آثار آنها نیاز به اندازه گیری دقیق در جامعه گیاهی دارد . در صورتی كه تغییر فتوتیپی ناگهانی در نتایج یك لاین یكنواخت به وجود آید ، میتوان به وقوع جهش خود به خودی ظنین شد . با وجود این یافتن گیاهی با فتوتیپ متفاوت به تنهایی دلیل كافی برای وجود جهش نیست . فتوتیپ جدید ممكن است از طریق تفكیك و نوتركیبی ژنها ایجاد شده باشد . در گیاهان زراعی دگر گرده افشان تشخیص بین جهش خود به خودی و نوتركیبی ژنی بسیار مشكل است ، زیرا ژنهای مغلوب كه با آلل غالب در گیاهان هتروزیگوت پوشیده می شود بعداً بر اثر آمیزش با آلل مغلوب دیگر ظاهر خواهد شد . در گیاهان زراعی خودگشن ، دگر گشنی طبیعی و نوتركیبی ژنی متعاقب آن موجب ایجاد فتوتیپ های جدیدی می شود كه ممكن است به نظر جهش آید . به منظور شناسایی جهش ها میتوان نتایج موتانتهای مظنون را كشت نموده و مشاهده اینكه آیا تفكیك رخ می دهد یا اینكه موتانت مظنون را با والد یا تلاقی آن با گیاهی دارای ژنوتیپ مشخص تلاقی برگشتی داده و سپس با خود گشنی و یا خواهر گشنی نتایج و مشاهده تفكیك مورد تائید قرار داد . تفكیك در نتایج موتانت مغلوب خالص صورت نمی گیرد . در آزمایشهای به نژادی به طریقه موتاسیون لازم است ، مواد اصلاحی برای صفت مورد آزمایش از لحاظ ژنتیكی یكسان باشند و گرده افشانی آن قبل و در طی آزمایش كنترل شود تا از گرده افشانی و تفكیك متعاقبت آن ممانعت به عمل آید .

و...

فهرست برخی از مطالب :

 • كلیات :
 • تاریخچه موتاسیون :
 • جهش ( موتاسیون ) :
 • ماهیت جهش :
 • فصل دوم
 • انواع موتاسیون
 • عوامل به وجود آورنده جهش :
 • جهش های القایی یا ایجادی Induced mutation :
 • جهش های كشت سلول سوماتیكی :
 • فصل سوم
 • كاربرد موتاسیون در اصلاح نباتات
 • و...

قیمت فایل فقط 6,600 تومان

خرید

برچسب ها : تحقیق درباره موتاسیون , جهش موتاسیون , جهش های خود به خودی گیاهان , جهش های القایی اصلاح نباتات , تئوری غالب , مقاله موتاسیون , تحقیق انواع موتاسیون , مقاله موتاسیون

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر