امروز: دوشنبه 6 خرداد 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

مفهوم مرگ

مفهوم مرگ دسته: معارف اسلامی
بازدید: 6 بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 673 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 54

مرگ از دیدگاه قران و روایات معصومین (ع) همان ترك تعلق ارتباط روح انسان ب ا بدندانسته شده است

قیمت فایل فقط 11,000 تومان

خرید

فایل بصورت pdf می باشد.


مرگ از دیدگاه قران و روایات معصومین (ع) همان ترك تعلق ارتباط روح انسان ب ا بدن
دانسته شده است . همان طور که در مبحث روح مطرح شد، بدن ما چیزی جز مرکب
برای روح نیست. حقیقت ما همان روح است که در دنیا به بدن و مرکب خود تعلّق پیدا
کرده است. اگر تعلقات روح به این بدن مادی ثطع شود، در واقع ارتباط ما با دنیا قطع
شده و مرگ ما فرا رسیده است . بنابراین مرگ چیزی جز قطع ارتباطات روح با بدن
نیست.
قرآن مرگ را به پدیده خواب تشبیه کرده و این دو را از سنخ یکدیگر دانسته است:
1 ( اللهُ یتُوفَّی الانُفس حینُ موتها و الَّتی لم تَمت فی منامها... ( 42 »
«. خداوند به هنگام مرگ و نیز موقع خواب جان ها را می گیرد »
هم برا ی مرگ و هم برا ی خواب به کار رفته است . « ی توف ی » در ا ی ن آ ی ه شری فه فعل
یعنی خداوند در هر دو مورد قبض روح می کند. با این تفاوت که روح را موقع خواب به
طور ناقص ، و در لحظه مرگ به صورت کامل از بدن جدا م ی کند . به عبارت د ی گر
خواب، مرگ ناقص و مرگ، خواب کامل است.

مرگ از دیدگاه قران و روایات معصومین (ع) همان ترك تعلق ارتباط روح انسان ب ا بدندانسته شده است . همان طور که در مبحث روح مطرح شد، بدن ما چیزی جز مرکببرای روح نیست. حقیقت ما همان روح است که در دنیا به بدن و مرکب خود تعلّق پیداکرده است. اگر تعلقات روح به این بدن مادی ثطع شود، در واقع ارتباط ما با دنیا قطعشده و مرگ ما فرا رسیده است . بنابراین مرگ چیزی جز قطع ارتباطات روح با بدننیست.قرآن مرگ را به پدیده خواب تشبیه کرده و این دو را از سنخ یکدیگر دانسته است:1 ( اللهُ یتُوفَّی الانُفس حینُ موتها و الَّتی لم تَمت فی منامها... ( 42 »«. خداوند به هنگام مرگ و نیز موقع خواب جان ها را می گیرد »هم برا ی مرگ و هم برا ی خواب به کار رفته است . « ی توف ی » در ا ی ن آ ی ه شری فه فعلیعنی خداوند در هر دو مورد قبض روح می کند. با این تفاوت که روح را موقع خواب بهطور ناقص ، و در لحظه مرگ به صورت کامل از بدن جدا م ی کند . به عبارت د ی گرخواب، مرگ ناقص و مرگ، خواب کامل است.

قیمت فایل فقط 11,000 تومان

خرید

برچسب ها : مفهوم مرگ , مقاله , تحقیق

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر